top of page

Welkom op de website van fotografievereniging "(f)ART"
Graag stellen we onze vereniging, haar leden en hun werken aan U voor.
Begin 1999 werd de fotografievereniging (f)ART opgericht  door 4 leerlingen volwassenonderwijs fotografie van het KISP te Mariakerke.  Ondertussen is onze vriendenkring uitgegroeid tot  een 25-tal enthousiaste leden, actief in de verschillende aspecten van de fotografie.
Wij zijn lid van BREEDBEELD. (overkoepelende Vlaamse organisatie voor vrije tijds fotografen en mediakunstenaars.
In onze vereniging bestaan er geen geheimen, wij delen onze trukendoos graag met anderen zodat er steeds wat bij te leren valt.  Via opdrachten en fotobesprekingen trachten wij gezamelijk ons niveau op te krikken.
Bij ons is iedereen welkom die fotografie een warm hart toedraagt.  Zwart-wit,of kleur, dia of digitaal, alle technieken komen aan bod.  In een ontspannen sfeer worden elkaars werken besproken en via tips en hints trachten we steeds onze resultaten te verbeteren.

Onze visie :

(f)ART heeft als doel : haar leden te begeleiden in de ontwikkeling van hun eigen fotografische visie.

Dit door :

- Opvang en begeleiding nieuwe leden.
- Bespreking van elkaars foto's, kritisch maar met respect voor de fotografische visie van de auteur.
- Organisatie van workshops, lesavonden, foto-uitstappen, bezoek aan tentoonstellingen.
- De leden de kans te geven om met hun werk naar buiten te komen via kwaliteitsvolle tentoonstellingen.
- De leden de kans te geven om mee te doen aan wedstrijden al dan niet in clubverband.

De leden worden actief bij deze werking betrokken via de interactieve website die naast de maandelijkse vergaderingen als een samenwerkingsmedium fungeert.

Onze maandelijkse vergaderingen gaan door in de

polyvalente zaal "DE ZULLE" Botestraat 98, 9032 Gent - Wondelgem.


We vergaderen iedere 4e maandag van de maand, aanvang om 19.30 uur.


Wens je meer inlichtingen of wens je lid te worden, kom gerust eens af, of neem contact op met een van onze bestuursleden of zend ons een email.

Neem een kijkje in onze galerij en geniet van onze werken !

Lid worden ??

bottom of page