Workflow AdobeRGB

Als je in je fototoestel de kleurruimte AdobeRGB kiest, wanneer doe je dan de omzetting naar sRGB? Want de meeste foto's worden nog steeds op de computer bekeken...

1. Bij het importeren naar lightroom?

2. bij het eventueel doorgeven aan Photoshop voor bewerking?

3. bij het exporteren naar schijf? (na 1 of 2)


Merci!


0 keer bekeken

Lid van :

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.
Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto.

 

The photos on this site are the property of the authors and may not be used for professional or private purposes. Every photographer is responsible for his published photo.

© 2018 by Marnix Detollenaere