Rolleiflexibel zijn thuis...

Vooruit! Eerste bijdrage in deze 'blijf-in-uw-kot'-periode... Ik probeer dit meermaals te doen de komende weken, doen jullie mee? Is dit iets of is het maar niks? (Wat trekt aan? Kan het anders? Hangt ge dit boven uw bed?) U onthouden van complimenten... :-)33 keer bekeken5 reacties

Lid van :

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.
Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto.

 

The photos on this site are the property of the authors and may not be used for professional or private purposes. Every photographer is responsible for his published photo.

© 2018 by Marnix Detollenaere