Jaarthema ‘VERBORGEN’ foto’s

Niet vergeten, voor de deelnemers aan de challenge: foto’s aan mij te bezorgen tegen zaterdag 16/6 aub.

Er mogen ook ‘gewone foto’s‘ gepost worden op Dropbox om te bespreken tijdens de volgende vergadering.

Koert zal de vergadering leiden. Ik zal afwezig zijn.


6 keer bekeken

Lid van :

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.
Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto.

 

The photos on this site are the property of the authors and may not be used for professional or private purposes. Every photographer is responsible for his published photo.

© 2018 by Marnix Detollenaere